Så bygger du en trägårdsmur

block

Fristående mur

Att bygga en fristående mur på icke tjälskjutande mark med LECA Murblock går snabbt och är enkelt. Fyllningen under och kring muren ska vara väl dränerad. Det gäller främst att se till att inga vattenfickor kan uppstå vid berg eller tät jordart. En 15 cm tjock, komprimerad grusbädd under muren ger normalt tillräcklig bärighet. Dimensionen på murblocken bestäms av murens höjd, se tabell nedan.

Fristående mur i Leca

Tabell

Hmax – Blockbredd

1,5m -19cm

2,0m – 25cm

2,5m – 29cm

Steg för steg guide

1. Gräv ut

Gräv ut ett minst 50 cm djupt och cirka 1 meter brett dike för muren. Var noga med att all matjord är borta. 

2. Dränering

Plana ut botten med en 15 cm tjock, komprimerad bädd av dränerande material t.ex grus. Väg sedan av med vattenpass. Det gäller främst att se till att inga vattenfickor kan uppstå vid berg eller tät jordart. 

 

3. Sätt första murskiftet

Sätt första murskiftet direkt på den dränerande bädden. Armera med Bi-stål mellan det första och andra skiftet. Trädgårdsmurarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och med ett halvt blocks förskjutning. Armera slutligen med Bi-stål mellan näst översta och översta skiftet. 

Grund med dränerande material för fristående mur i LECA

4. Täck murkrönet

Täck murkrönet med tegelpannor, betongplattor, plåt eller dylikt för att förhindra mekanisk åverkan och vatteninträngning i muren.

5. Putsa och måla

Putsa och/eller måla med cement eller silikatfärg och återfyll med dränerande material på båda sidor.  

Målning

För målning rekommenderar vi att du använder cement eller silikatfärg, tex LECA Fasadfärg eller LECA Silikatfärg, när du målar direkt på putsen eller murverket. 

Beroende på vilken färgkvalitet du väljer, behöver du vänta olika länge efter murnings- eller putsningsarbetet.

Putsning

Putsar du sommartid ska du skugga fasaden för att förhindra snabb uttorkning. LECA Murverk behöver inte grundas och ska inte vattnas före putsning. 

Vanliga Frågor & Svar