Så bygger du en stödmur

Knäckt mur liten

Stödmur

Låga stödmurar byggs på liknande sätt som en fristående trägårdsmur. För att muren ska få tillräcklig stabilitet måste dock halva murens totala höjd sättas under markytan. En förutsättning för att murens stabilitet uppehålls är dock att marken inte är tjälfarlig och att fyllningen under och bakom muren ska även vara väl dränerad. Murens höjd bestämmer murblockens dimension, se tabell nedan.
Stödmur i LECA, Illustration

Tabell

Max höjd – Blockbredd

0,9m – 19cm

1,1m – 25cm

Stödmur i LECA med sula, Illustration

Fuktskydda gärna muren med luftspaltbildande fuktskyddsprodukter. Byggs stödmuren enligt illustration ovan, klaras högre murhöjder utan djup grundläggning.

Steg för steg guide

1. Gräv ut

Gräv ut ett dike på minst 1 meter brett och ca 50 cm djupt. Se till att all matjord är bortgrävd. 

2. Lägg ut sulan

Sulan till muren byggs av tvärställda LECA block. Murblock av samma dimension som blocken till muren. Blocken monteras intill varandra på en avjämnad, hårt packad dränerande bädd.

3. Lägg ut brukssträng

Lägg ut en brukssträng på sulan och sätt första skiftet. Armera med Bi-stål mellan första och andra skiftet. Stödmurar muras med fyllda ligg – och stötfogar och med ett halvt blocks förskjutning. Armera slutligen med Bi-stål mellan näst översta och översta skiftet.

4. Komplettera med hålkäkar

Brukssträngen till första murskiftet kompletteras med 50 mm hålkälar som illustrationen ovan visar.

5. Låt muren härda innan återfyllning

En stödmur måste härda tillräckligt innan massorna återfylls. Full hållfasthet erhålls efter fyra veckor. För murhöjd och dimensioner, se tabell ovan.

Vanliga Frågor & Svar