Så bygger du en jordkällare

Illustration av en jordkällare byggd i leca

Jordkällare

Jordkällaren är gamla tiders skafferi. Sval om sommaren. frostfri om vintern. En oslagbar lagringsplats för äpplen, päron, rotfrukter, grönsaker och alla livsmedel som mår bäst av att förvaras källarsvalt. Temperaturen i en jordkällare regleras av marken själv. Jorden som täcker källaren hindrar sommarvärmen att tränga in. Vintertid håller markvärmen temperaturen över nollstrecket. Jordtäckningen (50-60 cm) och murblocken fungerar som isolering mot både värme och kyla. Jordkällare har alltid byggts i två avdelningar. Den inre och större är själva förvaringutrymmet. Den yttre och mindre är värmeslussen, som hindrar värme att tränga in i källaren sommartid och håller frosten borta på vintern. En jordkällare bör vara nedgrävd en halv till en meter i marken. Detta kräver god dränering runt källlaren.

Steg för steg guide

1. Lägg ut dräneringsskit

Börja med att lägga ut ett 15 cm tjockt, väl packat dräneringsskikt under hela källaren.

2. Dräneringsledning

Lägg en dräneringsledning runt källaren. Ledningen kopplas till brunn eller stenkista. En spolbrunn placeras lämpligen i anslutning till ingången.

3. Lägg ut Sulblock

Lägg ut LECA Sulblock (29x19x59 cm) kant i kant på det väl komprimerade och avjämnade underlaget.

4. Armering

Armera och gjut i sulblocken enligt Grundmetod nedan.

Grund till garage med sulblock i LECA

Grundmetod

  1. Sätt ut sulblocken för hörnen på den komprimerade, dränerande bädden.
  2. Lägg ut övriga sulblock kant i kant. Skulle det fattas 5-10 cm, dras lämpligt antal block isär så att mellanrummen blir jämna. Montera brädor på ömse sidor om de U-block som dragits isär. Fyll emot med sand, så hålls brädorna på plats medan de fungerar som gjutform.
  3. Fyll till cirka 3 cm höjd med betong. Använd färdigblandad finbetong och tillsätt vatten enligt anvisningarna på säcken. Armera med Bi-stål Bi 40 som på illustrationen. Armering i hörn, se bild nedan under ”Ytbehandling”. Avsluta därefter gjutningsarbetet och låt betongen härda.

5. Mura väggarna

Väggarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och med ett halvt blocks förskjutning. Till väggarna används LECA Murblock (25x19x59 cm).

6. Ytbehandling

Murverket armeras med Bi-stål Bi 40 i var tredje fog. Armera alltid i fogen mellan anläggnings- och andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet. Hörnarmering, se sidan första bilden nedan. Armering vid anslutning av mellanvägg, se andra bilden nedan.

Armering av hörn i LECA
Hörnarmering

7. Ytbehandling

Murverket ytbehandlas både ut- och invändigt. Utvändigt lagas eventuella skador eller missar i murningsarbetet varefter väggen tunnputsas. Invändigt kan väggen med fördel målas om fogarna är väl utförda och lätt tryckta.

Putsning av vägg i LECA

8. Utvändigt hålkäl

En utvändig hålkäl mellan sul- och väggblock ska läggas med cementbruk.
Blanding: 1 volymdel cement, 4 volymdelar mursand.

9. Golv alternativ

Golv av packat grus, singel eller makadam. Trätrallar ökar komfortkänslan. Plattor på sättsand är ytterligare ett alternativ.

10. Tak konstruktion

Till taket används LECA Murblock (9x19x59 cm) som form för bjälklagsgjutningen. Blocken läggs på bockryggar och på murverket enligt illustration nedan och
gjuts ihop med bjälklagsplattan. Det är viktigt att sträva stämpen och förbättra stabiliteten i formen genom att slå spik i ett antal blockändar.

Murning av garage

11. Utkragning

Till lågform muras LECA murblock (12x19x59 cm) c:a 24 mm utanför vägglivet. Utkragningen bildar bra skydd för fuktskyddet enligt punkt 13.

12. Armering av betongplatta

Betongplattan, 16 cm tjock, armeras med Bi-stål Bi 40 c/c 20 cm i båda riktningarna. Det är klokt att öka betongtjockleken på mitten så att viss avrinning av vatten kan ske.

13. Fuktskydd

Utvändigt fuktskyddas väggarna med luftspaltbildande fuktskyddsprodukter.

14. Tätskikt

Ett skarvsvetsat tätskikt läggs över taket. Samråd med tätskiktsproducent eller återförsäljare. Om träd eller vedartade buskar ska planteras i fyllningen på taket läggs en polyetenfolie på tätskiktet med 3-5 cm tjock skyddsbetong ovanpå. Denna ska vara oarmerad.

Vanliga Frågor & Svar