Så bygger du en grill i leca

Mura grill i LECA, illustation

Grill & utespis

En utespis förlänger sommaren och bidrar med både värme och trevnad. En riktig grill, som tål väder och vind, gör trädgården till det extra rum vi så gärna vill ha den till. Att bygga grill och utespis med hjälp av LECA Murblock klarar de flesta. Jobbet är enkelt och går snabbt. Innan du sätter igång bör du fundera över placeringen. Det är viktigt att grannarna inte störs av rök och os och att du har deras samtycke till placeringen.

Steg för steg guide

1. Shacktning

Schakta undan minst 30 cm för grillen. Det är viktigt att all matjord är borta. Schaktbotten ska luta och dräneras så att vatten inte blir stående under grillen.

2. Fyll upp

Fyll med dränerande material och packa väl. Du kan fylla ända upp till marknivån om du vill.

3. Väg in ytan

Dra av fyllnadsmaterialet och väg av ytan med vattenpass.

4. Murblock & armering

Murblocken, dimension 15x19x59 cm, sätts direkt på den avdragna bädden. Armera enligt anvisningarna nedan.

Hörnarmering av LECA, illustration

5. Murning

Mura blocken som bilden visar. Mura in dubbar av till exempel Bi-stål, på vilka hylla, fyrfat, respektive grillgaller kan läggas. Vill du placera dubbar mellan murfogarna, bocka armeringsjärn enligt bild nedan och stick in i dem på lämpligt ställe i fogarna.

Mura grill i LECA, illustation
Bockat armeringsjärn Bi-stål för hyllor mellan LECA-block

6. Avjämning

Murverkets överkant kan avjämnas på olika sätt. Väljer du avjämning med cementbruk (1 volym del cement, 4 volymdelar mursand) krävs en form, se illustration nedan. Fäst formbrädorna med skruvtvingar och knacka dem i våg med hjälp av en hammare. Du kan också förborra hål i brädorna och fästa dem med spik. Var noga med avvägningen. Ett alternativ till avjämning med cementbruk är att använda betongalternativt naturstensplattor som sätts i bruk.

Avjämning muravslut med cementbruk på LECA

7. Konstruera arbetsbordet

Gör arbetsbordet av önskat träslag. Montera reglar 50×50 mm som ansluter tätt mot murverket på arbetsbordets undersida. Reglarna håller bordet stadigt på plats, samtidigt som det är lätt att lyfta bort för rengöring och underhåll. Vill du limma fast bordet, använd lim typ PL400.

8. Tillverkning av fyrfatet

Fyrfatet och grillgallret kan till exempel tillverkas av en uttjänt långpanna och gallret från en köksspis.

Vanliga Frågor & Svar