Teknisk information

Armeringar detaljer

LECA 001 Armering av utåtgående hörn i källare

LECA 002 Armering vid stödjande tvärvägg skift a. i källare

LECA 003 Armering vid stödjande tvärvägg skift b i källare

LECA 004 Armering av inåtgående hörn i källarvägg

LECA 005 Armeringsplacering i liggfog

LECA 006 Vertikalarmering i källarväggars insida

LECA 007 Vertikalarmering, vid bjälklag bärande massiv väg

LECA 008 Vertikalarmering, vid bjälklag inre bärande massiv vägg

LECA 009 Vertikalarmering, vid bjälklag inre bärande massiv vägg

LECA 010 Vertikalarmering, vid bjälklag inre bärande massiv vägg

Anslutningar detaljer

LECA 011 Anslutning ytter-, innervägg

LECA 012 Grundläggning på sula

LECA 013 Grundläggning på kantförstyvad platta

LECA 014 Grundläggning på ALBA kantelement

LECA 015 Vertikalt stöd vid motfylld källarvägg

LECA 016 U-block (balkblock), anslutning till träbjälklag

LECA 017 Murad kontrefor (mellanvägg) platta på mark

LECA 018 Murad kontrefor (mellanvägg) murverk, sula

LECA 019 Anslutning av platsgjutet bjälklag till yttervägg

LECA 020 Anslutning av träbjälklag till yttervägg

LECA 021 Anslutning av elementbjälklag till yttervägg

LECA 022 Murma grundplåt till skalmur

LECA 023 Murma grundplåt till massiva väggar

LECA 024 Horisontell rörelsefog, utstickande byggnadsdel

LECA 025 Vertikal rörelsefog

LECA 026 Rörelsearmering i LECA murverk

LECA 027 Anslutning mellan murverk och bärande stomme

LECA 028 Armering hörn, centriskt

LECA 029 Armering hörn, utan blockspår

Väggtyper snitt

LECA 030 Massiv vägg, 1-plans långfasadl

LECA 031 Massiv vägg, 1-plans gavel

LECA 032 Massiv vägg, 1-2 plans långfasad

LECA 033 Massiv vägg, 1-2 plans gavel

Anslutningar detaljer

LECA 035 ISO-block, vägg långsida, takanslutning

LECA 036 ISO-block, vägg långsida, mellanbjälklag

LECA 037 ISO-block, vägg långsida, platta på mark

LECA 040 Takstolsförankring, massiv vägg, långfasad

LECA 041 Mellanbjälklag, massiv vägg

LECA 042 Fönstersmyg överkant, massiv vägg

LECA 043 Fönstersmyg underkant, massiv vägg

LECA 044 Bottenbjälklag

LECA 045 Takanslutning, gavel massiv vägg

LECA 046 Fönster, överkant detalj

LECA 047 Fönster, underkant detalj

LECA 048 Takstolsförankring, takelement långfasad

LECA 049 Takstolsförankring, kanalvägg långfasad

LECA 050 Mellanbjälklag, kanalvägg

LECA 051 Fönstersmyg, överkant kanalvägg

LECA 052 Fönstersmyg, underkant kanalvägg

LECA 053 Bottenbjälklagselement, kanalvägg

LECA 054 Takanslutning, kanalvägg gavel

LECA 055 Dilatationsfog, rörlig i längs- men ej i tvärled

Platta på mark

LECA 078 Klack på platta

LECA 079 Klack på källare

LECA 080 Platta på mark, voutfri, 1×10 cm cellplast, skala 1:10

LECA 081 Platta på mark, voutfri, 2×10 cm cellplast skala, 1:10

LECA 082 Platta på mark, voutfri, KE 25×40 cm, 2×10 cm cellplast, skala 1:20

LECA 083 Platta på mark, voutfri, KE 20×40 cm, 1×10 cm cellplast, skala 1:1

LECA 084 Platta på mark, voutfri, KE 25x40cm 2×10 cm cellplast skala 1:1

LECA 085 Platta på mark, voutfri, KE 25×50 cm, 2×10 cm cellplast, skala 1:1

LECA 086 Platta på mark, voutfri, KE 25×60 cm, 2×10 cm cellplast, skala 1:1

LECA 087 Platta på mark, voutfri. KE snitt, 2×10 cellplast skala 1:1

LECA 090 Platta på mark, voutfri, KE 25×50 cm, 1×10 cm cellplast, förhöjd sockel, 1:10

LECA 091 Platta på mark, voutfri, KE 20×50 cm, 1×10 cm cellplast, förhöjd sockel, 1:10

LECA 095 Platta på mark, voutfri, KE 25×40 cm, lättklinkerisolering, skala 1:20

LECA 096 Platta på mark, voutfri, KE 25×50 cm, lättklinkerisolering

LECA 100 Platta på mark, vout, KE 25×60 + 25×60 cm, hög sockel, 2×10 cm cellplast, 1:1

LECA 101 Platta på mark, vout, KE 25×60 + 25×40 cm, hög sockel, 2×10 cm cellplast, 1:1

LECA 102 Platta på mark, vout, KE, pålning

LECA 103 Platta på mark, voutfrim invändig nivåskillnad

Kryprumsgrund/varmgrund

LECA 105 Sula, kantbalk

LECA 106 Sula, kantbalk, skala 1:10

LECA 107 Sula, kantbalk, skala 1:1

Bjälklag

LECA 115 Bjälklag monteringsplan 1

LECA 116 Bjälklag monteringsplan 2

Swimmingpool

LECA 125 Pool

LECA 126 Pool

Termogrund

LECA 110 Termogrund, skala 1:20

Garage

LECA 120 Garage

Övrigt

Byggvarudeklaration

EG intyg Alba

EG intyg Murblock

Årgångstabell

Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se