Exempelbilder

Infiltrationspaket / Markbäddpaket

Art. nrBenämningFördelnings
brunn
Uppsamlings
brunn
Infiltrationsrör
SLAM40Infiltrationspaket 30m400×1000, 1 inl, 2 utl30 m
SLAM41Infiltrationspaket 45m400×1000, 1 inl, 3 utl45 m
SLAM42Markbäddspaket 15m400×2000, 1 inl, 1 utl15 m
SLAM43Markbäddspaket 30m400×2000, 2 inl, 1 utl30 m
För en komplett märkbädd, lägg tillsammans infiltrations- och markbäddspaketen.

I paketen ovan ingår flexböj, avloppsluftare, markavloppsrör och fiberduk.

Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se