Slamavskiljare i betong

Slamavskiljare i betong som skickar vidare de flytande delarna av avloppsvattnet till någon typ av infiltration eller reningsverk.