Lös Leca i säck

Leca Lättklinker – är ett hårt granulärt keramiskt material med
inre luftfyllda porer.