Exempelbilder

Lecabalk

Vi säljer Leca balkar av god kvalitet. Lecabalkar används över fönster, dörrar och portöppningar.

Montering
Balken läggs i bruk på oskadade upplag med en upplagslängd av
minst 250 mm. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt
av lämpligt material och med tjocklek lika vald fogtjocklek för
murverket i övrigt.

LECA_balkar

Bredd/höjd cm Längd 119 cmLängd 149 cmLängd 179 cmLängd 239 cmLängd 299 cm Längd 359 cmLängd 449 cm
9 x 1930 kg/st35 kg/st
12 x 1935kg/st43 kg/st
15 x 1933 kg/st44 kg/st54 kg/st72 kg/st90 kg/st
19 x 1957 kg/st67 kg/st91 kg/st120 kg/st144 kg/st* 280 kg/st
25 x 1955 kg/st67 kg/st81 kg/st113 kg/st135 kg/st173 kg/st* 415 kg/st
29 x 1964 kg/st85 kg/st104 kg/st140 kg/st175 kg/st210 kg/st* 493 kg/st
34 x 1994 kg/st113 kg/st147 kg/st187 kg/st
40 x 19105 kg/st127 kg/st170 kg/st212 kg/st

* Balken är överhöjd, spännarmerad och har en kärna av betong

Ex. tillämpning av artikelnummer, lecabalk 19x19x149 har artikelnummer LB19149

Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se

Stäng Meny