Exempelbilder

Lecabalk

Vi säljer Leca balkar av god kvalitet. Lecabalkar används över fönster, dörrar och portöppningar.

Montering
Balken läggs i bruk på oskadade upplag med en upplagslängd av
minst 250 mm. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt
av lämpligt material och med tjocklek lika vald fogtjocklek för
murverket i övrigt.

LECA_balkar

Bredd/höjd cm Längd 119 cmLängd 149 cmLängd 179 cmLängd 239 cmLängd 299 cm Längd 359 cmLängd 449 cm
9 x 1930 kg/st 35 kg/st
12 x 19 35kg/st 43 kg/st
15 x 19 33 kg/st 44 kg/st 54 kg/st 72 kg/st 90 kg/st
19 x 19 57 kg/st 67 kg/st 91 kg/st 120 kg/st 144 kg/st * 280 kg/st
25 x 19 55 kg/st 67 kg/st 81 kg/st 113 kg/st 135 kg/st 173 kg/st * 415 kg/st
29 x 19 64 kg/st 85 kg/st 104 kg/st 140 kg/st 175 kg/st 210 kg/st * 493 kg/st
34 x 19 94 kg/st 113 kg/st 147 kg/st 187 kg/st
40 x 19 105 kg/st 127 kg/st 170 kg/st 212 kg/st

* Balken är överhöjd, spännarmerad och har en kärna av betong

Ex. tillämpning av artikelnummer, lecabalk 19x19x149 har artikelnummer LB19149

Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se