Murblock Leca

Skapa en fast grund med Leca murblock! Leca murblock är baserade på Leca lättklinker och tillverkas tillsammans med cement och vatten.

LECA murblock omfattar flera blocktyper. Arbetsanvisningen redovisar de vanligaste
momenten för arbete med LECA murblock.

Torrstaplat murverk utan synlig fog.