Leca Isoblock 2.0

Leca isoblock består av 2 leca murblock med mellanliggande isolering av polyurtan.