Platta på mark

ALBA kantelement är ett armerat och helt prefabricerat lättklinkerelement i längder på 6 meter som även projektanpassas för optimal grundläggning.

System för platta på mark

System för platta på mark med förhöjd sockel

Underlagsplatta, Förankringsjärn och Golvvärme från Thermotech