Produktsortiment

Vår främsta specialitet är lecablock i olika storlekar och dimensioner, och vi har kapacitet att producera uppemot 1 500 sådana i timmen (beroende på dimensioner) – samtliga certifierade och kvalitetskontrollerade genom Swedac och BBC. 

Utöver leca erbjuder vi även Albasystem och olika sorters markprodukter, samt ett brett utbud av olika former av isolering, skorstenar och rör, brunnsringar och slamavskiljare. Vi säljer även spackel och bruk. 

Målet är att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar, oberoende av de enskilda projektens storlek eller omfattning. Vårt branschkunnande är brett och omfattande och vår erfarenhet lång – så oavsett om du handlar hos oss i egenskap av privatkund, återförsäljare eller entreprenör, kan du räkna med prisvärda produkter och bästa möjliga service!

Här kan du läsa mer om vårt sortiment av Albasystem, som bland annat innefattar garagebalkar, olika slags kantelement, kryprumsgrunder med mera.

Leca byggblock är ett samlande begrepp för flera blocktyper som tillverkas i blockmaskiner. Här presenteras ett brett urval av byggblock, som tillhandahålls av egna och samarbetande blockproducenter.

Hos oss hittar du såväl torrbetong som cement och mur- och putsbruk. Vi tillhandahåller även bl.a. putsnät.

Här hittar du det mesta du behöver i isolerings- och dräneringsväg, från cellplast till byggsilikon!

Vi säljer markprodukter för de flesta ändamål – såväl släta betongplattor som lite mer grovhuggna och karaktäristiska markstenar.

Låt oss hjälpa dig med armeringen. Vårt sortiment rymmer en rad olika prisvärda alternativ i olika storlekar och material.

Här finner du olika typer av brunnslösningar och slamavskiljare. Vi har bland annat fördelnings- och uppsamlingsbrunnar, pumpbrunnar, konventionella två- och trekammarbrunnar, och mycket mer!

Rör- och brunnsringar i betong hittar du här. Se specifika produktkategorier för mått och dimensioner.

PVC

Här finner du ett brett utbud av olika typer av rörmoduler och dräneringssystem i plast.

Fiberduksrullar av varierande längd, hög kvalitet och till förmånliga priser.

Allt som kan behövas för en lyckad skorstenslösning. Se enskilda produkter för information om mått och dimensioner.