LECA byggblock egenskapsredovisning

LECA byggblock omfattar flera blocktyper som tillverkas i blockmaskiner.

Från engelskan kommer varunamnet LECA: Light Expanded Clay Aggregates, som fritt översatt betyder lätt expanderad lera.

Tillverkning

Blocken tillverkas av en massa som består av LECA lättklinker 0–12 mm, cement och vatten. Ibland ingår sand i vissa kvalitetsgrupper för att nå önskad styrka. LECA byggblock är ett samlat begrepp för flera blocktyper som tillverkas i blockmaskiner. I broschyren presenteras ett brett urval av byggblock, som tillhandahålls av egna och samarbetande blockproducenter.

Material, utseende och sortiment

I broschyren kan du läsa mer om material, utseende, sortiment, typer och mått. De block som har en mer utförlig beskrivning i broschyren är:

• Murblock av typerna LECA massivblock, passblock samt U-block.
• LECA isoblock.
• LECA storblock.
• LECA grundelement.

Det finns även listat diverse bruksegenskaper, påverkan av eld, luft och vatten samt blockens termiska och akustiska egenskaper gällande ljudabsorption och ljudisolering. För blockens påverkan av vatten nämns fuktkvot, absorption, kapillaritet, ånggenomsläpplighet, fuktbetingade rörelser samt dess påverkan av kemikalier.

Kvalitetskontroll

LECA byggblock är tillverkningskontrollerade, där egenkontrollen övervakas av Betong och Ballast Certifiering (BBC) AB. Kvalitetsfordringar, anvisningar för provtagning, provning, märkning, m.m. framgår i huvudsak av SS 227230 och 227231 och BBC:s tillämpningsregler.

Alla produkter är inte föremål för samma omfattande kontrollinsatser. Detta framgår i så fall av följesedel eller märklappar.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge