Guide: putsa på lecablock

Putsa fasad

Så här putsar du tjockare skikt på leca

Vattenpass Putsläkt

1 Regla upp

Sätt upp träreglar, s k putsläkt, med samma tjocklek som putsskiktet. Läkten ska vara av hyvlat material för att rätbrädan ska kunna glida lätt när du ska jämna av putsskiktet.

2 Grundning utomhus

Vid putsning utomhus ska underlaget grundas med weber grundningsbruk KC, till ett heltäckande skikt cirka 2-3 mm.

3 Förvattna

Förvattna ytan för att bruket ska fästa bättre.

4 Slå på putsbruk

Fyll hela mellanrummet mellan putsläkten med bruk. När du ska anbringa putsbruket gör du ett så kallat putspåslag med murslev eller annat lämpligt redskap.

Putspåslag
Avdrag med rätbräda

5 Jämna av

Dra av putsskiktet med en rätskiva eller bräda för att få samma tjocklek på putsen. 

6 Fixa ojämnheter

Fyll eventuella ojämnheter med mera bruk och jämna till. När bruket har börjat stelna kan du ta bort putsläkten, slå på mera bruk i spåren och jämna till.

7 Ytstruktur

Vill du ha mer levande och lite grövre yta? Då kan du ”trä-skura”, d v s riva av ytan med ett rivbräde när den börjar stelna.

8 Skydda och eftervattna

Skydda ny puts mot sol och vind. Efterfukta det nypåförda putsskiktet i minst 2 dygn för att säkerställa hållfastheten.
Träskurning med rivbräde
Putsa på leca

Puts på leca i tunnare skikt

Om underlaget är jämnt och du klarar dig med ett tunnare skikt gör du ett s k tunnputspålägg och jämnar av med bräda, stålskånska eller rivbräde.

Laga putsade ytor

Vid lagningar använder du med fördel weberbase 224 puts- och murbruk C. Om du misstänker att underlaget är kalkbruk – fråga först din byggmaterialhandlare.
Hörnlist
Hörnlist som avgränsning

Laga putsade hörn

När du ska laga ett hörn behöver du en hörnlist som avgränsning och för att få en snygg avslutning. Det blir lättare att få ytan jämn och plan om listen har samma tjocklek som putsskiktet. Lämplig produkt är weberbase 133 putsbruk B hand.

Laga och putsa trappa

Om skadan går ända upp till ett steg får du lättare en snygg avslutning på lagningen om du använder någon form av avgränsning som när du lagar hörn (se ovan). Lämplig produkt är weberbase 133 putsbruk B hand.

Allmänna råd och tips vid putsning

Är du normalhändig klarar du utan problem att putsa inomhus. Små arbeten kan du för det mesta klara själv. När det gäller utomhusputsning bör du inte ge dig på större arbeten, tex att putsa en fasad. Där behöver du hjälp av fackman, beroende bland annat på att man måste veta mycket om den befintliga putsytan för att välja rätt putsbruk för det nya putsskiktet.

Kontrollera underlaget

Vid all putsning är det viktigt att underlaget är stabilt för att undvika sprickbildning i putsen. För att få bra vidhäftning måste ytan vara fri från lösa partiklar och ordentligt rengjord.

När kan jag putsa?

Både inomhus och utomhus gäller det att temperaturen ska vara över + 5 grader Celsius för att putsen ska härda på rätt sätt. Putsa inte vid starkt solsken och höga temperaturer då putsen kan härda för snabbt då.

Val av putsbruk

Valet av putsbruk bestäms av det befintliga underlaget. Är det kalkbruk, cementbruk, stenmaterial? Samt vilken skikttjocklek om du ska putsa. Fråga din byggmaterialhandlare om du är osäker.

Putsbruk b eller c?

För de flesta arbeten kan du använda putsbruket weberbase 224 puts- och murbruk C med skikttjocklek 5-15 mm. Vid putsning av hörn och trappor används oftast putsbruk B. Fråga din byggmaterialhandlare om du är osäker.

Hur mycket bruk går det åt?

Till ett 5 mm tjockt skikt går det åt ca 10 kg torrbruk per m². Till ett 10 mm tjockt skikt går det åt ca 20 kg torrbruk per m².

Blanda murbruk

För mindre arbeten blandar du bruket i en hink, skottkärra eller i en putsbalja. Ordningsföljden vi blandningen är viktig. Häll först lite vatten i blandningskärlet och tillsätt sedan växelvis torrbruk och vatten. Rör om noggrant i några minuter. Bruket måste användas inom ett par timmar efter blandningen. När det har börjat styvna kan du inte tillsätta mer vatten för att göra det lösare. Följ anvisningarna på säcken! För större arbeten kan du behöva en riktig blandare.
Blanda putsbruk
Blanda putsbruk med i skottkärra
Blanda putsbruk i putsbalja
Blanda putsbruk i blandare
Putspåslag med murslev

Olika typer a putsbruk

Produkten weberbase 224 puts- och murbruk C är en standardprodukt, förpackad i 20 kg säck. Produkten kan användas till nästan alla förekommande putsningsarbeten såväl utomhus som inomhus. Vid putsning inomhus kan du med fördel använda produkten GYPSUM – Universalgips. maxit har många kvaliteter av putsbruk. Särskilt viktigt är det att välja rätt produkt när du ska putsa en tidigare putsad yta. Hur starkt är det befintliga underlaget? Är det kalkbruk? I produktinformationen nedan finner du en liten del av maxits putssortiment. Är du osäker eller har några frågor, kontakta din byggmaterialhandlare.

  • Weber grundningsbruk KC är ett grundningsbruk avsett framförallt för grudning utomhus, därefter används weberbase 133 eller weberbase 224.
  • Weberbase 133 putsbruk B hand används vid högre krav på hållfasthet än hållfasthetsklass C (weberbase 224).
  • Weberbase 224 puts- & murbruk C är ett kombinationsbruk avsett för putsning och murning i hållfasthetsklass C.
  • Weber.cal 142 kalkbruk används på underlag av kalkbruk, främst på äldre byggnader.
  • Webermin 213 sockelspritputs är en spritputs i specialkvalitet för socklar.
  • Webermin 215 Säckskurningsbruk är speciellt framtaget för tegelfasader. Appliceras me en hantverksteknik som ger en livfull fasad, där både tegel och putsyta framträder.

Idéer och tips på putsning

Hussockel

Putsa hussockel

En putsad sockel är en fräsch avslutning på huset. Här använder du weberbase 133 putsbruk B hand. Om du vill ha en grövre yta som på bilden t v lägger du på webermin 213 Sockelspritputs som ytskikt ovanpå skiktet med weberbase 133 putsbruk B hand. När putsen har torkat kan du måla sockeln i den kulör du vill ha. Kontakta din byggmaterialhandlare för val av rätt typ av putsfärg ur maxits sortiment.
Putsa Hussockel
Trädgårdsbänk av Lecablock

Trädgårdsbänk av Leca-block

För att få bänken smidig bör du först GJUTA en betongsula med maxit Grovbetong. I maxits folder maxit GJUTA ser du hur man gör. Slamma LECA-blocken med weberbase 133 putsbruk B hand så får du en fin, levande yta. På ovansidan lägger du tryckimpregnerade bräder.

Utegrill av Leca -block

Underhållsfri och robust – ändå lätt  och enkel att göra med LECA-block. Lämpliga produkter: För betongsulan maxit Grovbetong, för murning av LECA-blocken Gullex Murbruk B, för att slamma weberbase putsbruk B hand. Se vår guide om hur du bygger din egen grill i leca här.
Utegrill av Leca block
Putsad mur med tegelpannor

Putsad mur med tegelpannor

En sådan här mur ger ett levande och elegant intryck med sin avslutning av tegelpannor, som du murar fast med Gullex Murbruk B.

Stänkputsade utomhusytor

En speciell, kornig effekt får du om du stänkputsar. Slå på det med en stänkputsapparat. Täck för fönster och dörrar noga. Kontakta din byggmaterialhandlare för hjälp att välja rätt typ av ytputs.

Stänkputsad fasad
Putsad vägg med dekorplattor

Putsad vägg med dekorplattor

I medelhavsländerna ser man ofta sådana här väggar med inlagda keramikplattor som dekor. Fäst plattorna med SERPO 610 Multi, täck över dem med plast, papper eller liknande och putsa ytan.

Gammaldags säckskurad yta

Speciellt i Skåne och på Gotland ser man ofta husfasader, där man kan skönja konturerna av stenarna under ytan. Börja med att förvattna. Täck för fönster och dörrar ordentligt. Använd webermin 215 Säckskurningsbruk, som du kan beställa hos din byggmaterialhandlare.
Förvattna vägg
Tunngrunda slamma

Slammad yta

Tunngrunda med weber grundningsbruk KC och slamma vått i vått med weberbase 133 putsbruk B hand. För jämnast och bäst resultat bör du slamma hela ytan utan avbrott. Om det är varmt ute ska du vattna då och då. Bäst tid för slamning är vår och höst.

Friggebod av Leca-block

Tunngrunda först med weber grundningsbruk KC. Som grundputs använder du weberbase 133 putsbruk B hand, som ger en slät yta som sedan kan målas. Vill du ha en speciell ytstruktur kan du istället stänkputsa ytan, se ovan. Slät putsyta
Friggebod av LECA block
Putsad öppen spis

Putsa öppen spis

Öppen spis med putsad eller slammad muryta är både elegant och trivselskapande. När putsen torkat målar du spisen i valfri kulör.