Bygga hus hälsosamt

Ett ekonomiskt bra alternativ

För mig handlar husbyggande endast om två saker. Hälsa och Ekonomi. Det finns ingen anledning att bygga ett hus som inte är hälsosamt. Och att man har råd att bygga och bo i det är precis lika avgörande.

Ett hus har alltså två grundläggande värden, och är sannolikt livets största ekonomiska investering. Därför måste huset ha ett konkret ekonomiskt värde över tid.

Jag valde NC-blocket till Sunda Huset-projektet för att det var ett ekonomiskt bra alternativ som upprätthöll den tekniska prestanda jag eftersökte i min stomme. Den skulle kunna ta upp och avge fukt i normala mängder utan att ta skada. Glöm det här med att hus ska andas via materialvalen, det ska de inte alls. Luftombytena -andningen- ska ske med hjälp av den tekniska stödfunktionen ventilation.

Jag förordar massiva stommar av alla de slag då de är fuktsäkrare än flerskiktslösningar, och dessutom kan lagra fukt och värme för att sundare och skönare inomhusklimat. Det gör det stapelbara murverket från Nyströms Cement.

Ett gott val för en långsiktigt god hälsa och sund ekonomi.

Kontakta oss på 0175-622 95 för frågor och beställning. Eller maila till info@nystromscement.se