Putsa

Broschyren innehåller råd, tips och beskrivningar i bilder för hur du utför enklare putsningsarbeten inom- och utomhus.

När du putsar (tjockare skikt)

Sätt upp träreglar med samma tjocklek som putsskiktet. Läkten ska vara av hyvlat material för att rätbrädan ska kunna glida lätt när du ska jämna av putsskiktet. Förvattna och fyll hela mellanrummet mellan putsläkten med bruk. Dra sedan av putsskiktet med en rätskiva. Fyll ojämnheter med mer bruk och jämna till. Om underlaget är jämnt och du klarar dig med ett tunnare skikt, gör du ett s.k. tunnputspålägg och jämnar av med bräda eller rivbräde.

När du lagar

Vid lagningar använder du SERPO 224 Puts- och murbruk C.

Laga hörn

När du ska laga ett hörn behöver du en hörnlist som avgränsning och för att få en snygg avslutning.

Laga och putsa trappa

Om skadan går ända upp till ett steg får du lättare en snygg avslutning om du använder någon form av avgränsning som när du lagar hörn (se ovan).

Idéer och tips

Putsa hussockel

Om du vill ha en grövre yta lägger du på SERPO 213 sockelspritputs som ytskikt ovanpå det förra skiktet. När putsen har torkat kan du måla sockeln i den kulör du vill ha.

Trädgårdsbänk av LECA-block

För att få bänken stadig bör du först gjuta en betongsula med maxit Grovbetong. I maxits folder ”maxit GJUTA” ser du hur man gör.

Fler tips på vad du kan göra:

Utegrill av LECA-block
• Putsad mur med tegelpannor
• Stänkputsade utomhusytor
• Putsad vägg med dekorplattor
• Gammaldags säckskurad yta
• Slammad yta
• Friggebod av LECA-block
• Putsad öppen spis

Sista sidan innehåller allmänna råd och tips bl.a. om att kontrollera underlaget vid putsning, hur man blandar putsbruk samt hur man skyddar ny puts mot sol och vind. Information om olika typer av putsbruk finns att hitta på baksidan av broschyren.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge