Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong

LECA murblock är ett mycket bra underlag för traditionell putsning. För att få ett bra resultat är det viktigt att murverket är dimensionerat och utfört på rätt sätt, och att denna putsanvisning följs. Anvisningen gäller även för lättklinkerprodukter med samma tekniska egenskaper från andra leverantörer.

Systemsammansättningen innehåller instruktioner och produktval gällande:

• Grundning
• Grovputs
• Putsning på socklar
• Invändig putsning
• Ytputs/putsfärg

Arbetsanvisningen består av:
• Förarbeten
• Blandning
• Grundning
• Grovputs
• Ytputs/putsfärg

Kall vägg av LECA murblock

Till exempel fasadmuren i en isolerad dubbelmur, skalmurar, trädgårdsmurar etc. Vid motfyllning dräneras och fuktisoleras murverket. Murkrönet skall beklädas för att hindra vatteninträngning uppifrån. Systemsammansättningen innehåller instruktioner och produktval gällande bl.a. grundning och invändig putsning. Förutom förarbete och grovputs berör arbetsanvisningen också trädgårdsmurar.

Vägg av LECA Isoblock

LECA Isoblock är ett mycket bra putsunderlag som lämpar sig för såväl Serposol EF (tunnputs) som för traditionell tjockputs. Arbetsanvisningarna innehåller samma delar som i exemplet ovan, med enda skillnaden att Serposol EF används. De tar också upp instruktioner för traditionell puts.

Liggande väggelement av LECA lättklinkerbetong

Väggelement av LECA lättklinkerbetong är ett utmärkt putsunderlag, och lämpar sig väl för både Serposol EF och traditionell tjockputs. Systemsammansättningen innehåller produktval för både Serposol EF som tjockputs.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge