NC-blocket produktbeskrivning

NC-blocket tillverkas i två olika utföranden. Dels ett normalblock med ursparing på bägge kortsidorna och på övre långsidan samt med ett genomgående hål, och dels ett hörnblock med ursparing på en kortsida. Murblocken ska torrstaplas och delvis fyllas med bruk, vilket bildar ett murverk. Armering behövs vanligtvis inte, men skulle det krävas så kan horisontell och vertikal armering läggas in.

Användningsområde

NC-blocket används i bärande ytter- och innerväggar, och passar alla putsade byggnader som är max tre våningar höga.

Arbetsbeskrivning

Torrstaplingen sker lämpligen med hjälp av en lyftkran, NC-kranen. När ett skift lagts på plats fylls ursparingarna i med bruk. Över öppningar i murverket används standardbalkar som är 190 mm höga. De muras med 10 mm bruk på balkupplagen.

Ytbehandling

Slitsar och eventuella skador fylls igen med bruk innan ytbehandling. Smygar och murkrön vindtätas innan karmar monteras. Utvändig och invändig puts inkluderar bl.a. grundning och utstockning.

Broschyrens produktspecifikation innehåller följande information om NC-blocket:

• Dimension
• Materialåtgång
• Tryckhållfasthet
• Densitet
• Brandklass
• Värmekonduktivitet
• Specifik värmekapacitet
• Längdutvidgningskoefficient
• Vikt

I broschyren ingår även en ritning över NC-blockets olika delar, samt hur de kan se ut vid montering och armering.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge