Maskinsystem – För murning och putsverk

Maskinpaket P1

Maskinsystem för småsäckshantering

• Snabblandare M50Vertikalblandare för alla typer av puts och lagningsbruk
• Brukspump P20. Brukspump med frekvensstyrning. Idealisk för stänkputs och färgputs.

Maskinpaket M2

Putsspruta för ytputs och färg

• P20V Pump. Brukspump med frekvensstyrning, idealisk för våta ytputser och färger.
• Brukspump P20. Brukspump med frekvensstyrning.

Maskinpaket P3

Maskinsystem för småsäckshantering

• Snabblandare M100. Vertikalblandare, för att underlätta tömning är maskinen utrustad med pneumatisk tipp.
• Brukspump P50. Brukspump för puts upp till 4 mm ballast.

Maskinpaket P4

Kompakt maskinsystem för storsäckshantering

• Storsäcksbehållare ST3. Behållare för 2,5 ton torrbruk. Säckspräckare finns i behållaren, som monteras på stativ SST1.
• Planblandare BL250. Blandare för de flesta typer av putsbruk. Vridbar dammkåpa med inspektionslucka.
• Brukspump P50.

Maskinpaket P5

Kompakt maskinsystem för storsäckshantering

• Behållare för 2 ton vardera, säckspräckare finns i stålcylindrarna.
• Planblandare BL250.
• Brukspump P50.

Maskinpaket P6

Maskinsystem för småsäckshantering

• D10 Genomströmningsblandare. För mur och putsbruk.
• P25V Pump. Brukspump för bruk med en kornstorlek upp till 4 mm.

Maskinpaket P7

Rationellt maskinsystem för storsäckshantering

• ST5 Storsäckstömmare. Storsäckstömmare med inbyggd säckspräckare och transportskruv.
• Snabblandare M100. Vertikalblandare för puts och lagningsbruk. Maskinen är utrustad med pneumatisk tipp.
• Brukspump P50.

Maskinpaket P8

Rationellt maskinsystem för storsäckshantering

• ST5
• Planblandare BL150
• Brukspump P50

Broschyren innehåller tabeller över rekommenderade maskinpaket, som indikerar vilka produkter och tillbehör som går ihop med vilka maskinpaket.

Maskinpaket P9

Rationellt maskinsystem för storsäckshantering

• ST5
• Planblandare BL250
• Brukspump P50

Maskinpaket P10

Maskinsystem med bruksleverans från fabrik alternativt storsäckshantering på byggarbetsplats

• TB10
• Snabblandare M100
• Brukspump P50

Maskinpaket P11

Maskinsystem med blandar/pumputrustning

• TB10
• Planblandare BL250
• Brukspump P50

Maskinpaket P12

Maskinsystem med blandar/pumputrustning

• HTB-container
• Planblandare BL250
• Brukspump P50

Maskinpaket P13

Maskinsystem med automatisk bruksblandning

• HTB-container
• Automatblandare HM5
• Brukspump P50

Maskinpaket P14

Maskinsystem för storsäckshantering

• Silo m³
• D10 Genomströmningsblandare
• P25V Pump

På sista sidan återfinns allmänna villkor för hyresmaskiner.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge