LECA trädgårdstips

I den här broschyren hittar du arbetsbeskrivningar och hantverkstips som visar LECA-produkternas mångsidighet och användbarhet. Ta även del av LECAs murarskola och ordlista samt en lista på nödvändiga verktyg som behövs vid de olika projekten.

I broschyren hittar du information och steg för steg-beskrivningar hur du går till väga för att:

• Bygga en trädgårdsmur.
• Bygga en utegrill eller utespis.
• Bygga ett garage.
• Bygga en jordkällare.
• Bygga en kompost.

Leca – Naturens eget material

LECA® är ett registrerat varumärke. Namnet återkommer i en rad produkter som används huvudsakligen för byggnadsändamål. Som byggmaterial har LECA Lättklinker många goda egenskaper. De luftfyllda cellerna ger god värmeisolering. Samtidigt bidrar de till låg egenvikt hos kulan.

LECA Lättklinker själv är både brand- och frostbeständig och i det närmaste oförstörbar. Oförstörda keramiska kulor, lika LECA Lättklinker, har hittats vid utgrävningar av förhistoriska boplatser.

Lös LECA Lättklinker används som markisolering, grundisolering, kompensationsgrundläggning, bjälklagsfyllning, vägfyllning, ballast i bruk och betong samt som jordförbättringsmedel. LECA Lättklinker blandad med sand, cement och vatten i olika blandningsförhållanden, används främst inom block-, element- och betongindustrin.

Den vanligaste produkten är LECA Murblock, som används till väggar ovan och under mark i villor, industrier, flerfamiljshus mm samt för olika arrangemang i trädgårdar. LECA Murblock kännetecknas av låg vikt, väl tilltagna dimensioner och enkel bearbetning. De kan kapas med en vanlig hårdmetallförstärkt såg, som gör att arbetet går snabbt och lätt.

I broschyren hittar du även information om hur du använder LECA för:

• Jordförbättring.
• Toppdressing av gräsmatta.
• Bruna fläckar i gräsmattan.
• Hydrokultur.
• Isolering och återfyllnad.
• Renovering.
• Marksättning.
• Dränering.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge