LECA murverk projekteringsanvisningar

LECA murverk uppförs av murblock och murbruk i olika hållfasthets- och bruksklasser. De värmetekniska och brandtekniska egenskaperna påverkas av murblockens densitet, vilken styr dess värmekonduktivitet och också dess hållfasthetsklass.

Eftersom den dominerande hållfasthetsklassen för LECA murblock är 3 MPa, omfattar denna broschyr värmemotstånd, U-värde och brandteknisk klass samt dimensionering av murverk uppförda av nämnda blocktyp.

Produktbeskrivning

Här ges en kortfattad beskrivning av LECA murblock typ 3, vad gäller typ och mått, vikt och värmemotstånd bland annat.

Projekteringsanvisningen innehåller information om värmemotstånd, värmeisolering, lufttätning samt tabeller över olika typer av väggar.

Brandteknisk dimensionering-förutsättningar

Materialvärden för murverk enligt BKR 94, kap. 6, Murverkskonstruktioner. Kapitlet avser fullfogsmurade murverk av LECA murblock i hållfasthetsklass 3, putsade på minst en sida-murbruksklass B.

Icke bärande väggar

Vid indelning i brandteknisk klass med avseende på avskiljande krav (El enl. BBR 94, 5:62) får inget genomsläpp av rök och brandgaser ske. Avsnittet innehåller figurer och tabeller över brandteknisk klass.

Bärande väggar

För bärande väggar ska tillses att kravet på bärförmåga upprätthålls under brandens förlopp. Härvid avses säkerhet mot materialbrott och instabilitetsbrott, se figur 13 om brandpåverkan av excentriskt axialbelastad murblocksvägg.

Dimensionerande bärförmåga vid normal dimensionering (rumstemperatur)

Här anges information och tabeller rörande:

  • Dimensionering
  • Förutsättningar
  • Kriterier

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge