LECA murverk projektering & montering

Denna broschyr bygger till stora delar på handboken Armerat Murverk, men med enbart LECA murmaterial och bistål som komponenter till murverket.

Broschyren består av 8 kapitel:

• Produktbeskrivning
• Armerat murverk, förutsättningar
• Konstruktionsdetaljer
• Balkar över öppningar
• Horisontalbelastat murverk
• Bärande murverk
• Sprickhämmande åtgärder
• Armering av hörn

I början anges också vanligt förekommande beteckningar som geometriska storheter, laster m.fl.

Produktbeskrivning

Här redogörs för LECA murblock och dess egenskaper som t.ex. material, mått, sortiment m.m.

Sidan 7 beskriver aspekter av murverksarmering som:

• Partialkoefficienter
• Korrosionsskydd
• Täckskikt
• Fogtjocklek

Konstruktionsdetaljer

Dessa kan bidra till att utforma väggens uppslagsförhållanden (randvillkor) innan arbetet påbörjas. Avsnittet består av många ritningar, bland annat över vertikalt stöd av stålpelare vid motfylld källaryttervägg.

Horisontalbelastat murverk

Detta avsnitt behandlar dimensioneringsförutsättningar och innehåller bland annat:

• Vindlast enligt BKR
• Tabeller över ekvivalent jordtryck Pe
• Randvillkor
• Dimensionering i brottgränstillståndet
• Momentkapaciteter

Sidorna 26-31 består enbart av tabeller över olika momentkapaciteter. Resten av kapitlet rör murverk med öppningar samt utförande av källarväggar.

Kapitel 6 tar upp:

• Belastningar
• Olika tabeller över t.ex. bärförmåga
• Kontroll i bruksgränstillståndet

Kapitel 7 redogör för:

• Sprickhämmande åtgärder
• Rörelsefogar
• Rörelsearmering

Sist i foldern finns en bilaga över utdrag ur MUR 90, som redovisar information över exempelvis lokalt tryck i brottsgränstillståndet och bredd hos rörelsefog.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge