LECA murverk källarytterväggar

Denna broschyr är tänkt att fungera som lathund för snabba insikter om tillåtna spännvidder och armeringsbehov vid olika randvillkor. Det innebär att i vissa fall kan lathunden användas som underlag för konstruktionsarbetet, i andra fall som en indikering att ytterligare beräkningsarbete måste utföras.

Dimensioneringsförutsättningar-jordtryck

Ytterväggar under mark dimensioneras för det ekvivalenta jordtrycket Pe kN/m² i brottgränstillståndet, dvs. den jämnt utbredda last som ger samma maxmoment i en enkelspänd vertikalstrimla som det triangulära jordtrycket pd kN/m². Hänsyn tas till överlast 2,0 kN/m² som i brottsgränstillståndet betraktas som huvudlast.

Vidare består avsnittet av ritningar, tabeller och instruktioner gällande:

• Upplagsfall och vertikallaster
• Dimensioneringsberäkningar
• Material
• Utförande, miljö och täckskikt

Momentkapaciteter

Horisontella momentkapaciteter, dvs. momentkapaciteter som utnyttjar drag- och tryckhållfastheter parallellt ligg-fogar, anges i tabellen för bärande LECA murverk, oarmerat och armerat tvärsnitt. Armerat murverk i enbostadshus i högst två våningar får utföras i klass II. Tabellerna på sidan visar horisontella momentkapaciteter i olika enheter, LECA-block samt skifthöjd.

Sidan 5 innehåller dimensioneringsdiagram över tre- och fyrsidigt upplagd källaryttervägg med träbjälklag i ök. vägg.

Tumregler för murverk med öppningar under mark

Regel 1. Fogarna närmast under källarfönster kompletteras med den armeringsmängd som berörs av fönsteröppningarna.

Regel 2. Om fönsteröppningarnas ytterkontur dessutom tillsammans upptar mer än halva avståndet 1 mellan tvärväggarna, ska armeringsbehovet beräknas med förutsättningen att väggen saknar stöd i överkant och att väggens höjd är 2.

Regel 3. Vid dörröppningar i motfylld vägg iläggs armering förbi närmaste tvärvägg. Stödarmeringen dimensioneras för vägg med samma randvillkor, längden 3e och höjden 2h.

Utförande av källarväggar:

• Rekommendationer
• Återfyllning och provisorisk stagning
• Armering av källarväggar

Sista sidan innehåller ritningar över bl.a. armering av utgående hörn i källarväggar, samt armering vid stödjande tvärväggar.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge