LECA murverk arbetsanvisningar

Den här arbetsanvisningen redovisar de vanligaste momenten för arbete med LECA murblock.

Planering, inköp

Detta avsnitt innehåller information om förberedelser gällande:
• Murblock
• Murbruk
• Armering
• Puts och ytbehandling
• Mottagning av produkter
• Verktyg/hjälpmedel

Murningsförberedelser

• Eventuellt frusna eller blöta block måste först tinas och torkas innan de muras in i konstruktionen
• LECA murblock ska muras med bruk i kvalitetsgrupp B eller C enligt BKR 94. Murbruk i armerat murverk ska vara av klass B, vilken är den vanligaste klassen vid murning av LECA murblock
• Kontrollera ritningsunderlaget så att rätt armering kommer på avsedd plats i murverket. Bistål bockas i rät vinkel genom att en av de längsgående trådarna klipps av.

Verktyg och hjälpmedel

Detta avsnitt innehåller bilder och information om murlådor, blockklippare och andra verktyg som blockproducenterna saluför.

Puts och ytbehandling

Det är viktigt att produkterna som väljs svarar mot beställarens förväntningar. Saknas beskrivningar över hur putsuppbyggnaden ska utföras är det viktigt med samråd mellan deltagande parter.

Måttutsättning

Kontrollera alla höjd- och längdmått. Beräkna och märk ut skifthöjden på hörnprofiler. Markera även underkant och överkant i fönster- och dörrsmygare. Spänn upp trådar mellan hörnprofilerna för anläggningsskiftets överkant.

Murningsarbete

Detta avsnitt innehåller information och begreppsförklaringar när det gäller fogar, bl.a. rörelsefogar men också stöt- och liggfogar:

• Fullfogsmurning
• Strängmurning
• Stötfogsfri strängmurning

Instruktioner finns också för:

• Murning
• Blockkapning
• Armering
• Skyddstäckning
• Balkar

Kompletterande arbeten-installation och infästningar

Det är lätt att i efterhand göra håltagningar eller andra ingrepp i ett LECA murverk. Vid borrning för infästningar används maskiner utan slag.

Ytbehandlingar med puts och färg

Här redovisas de viktigaste momenten kring putsbehandling i samband med murverkets uppförande. Broschyren tar upp:

• Allmän information
• Förarbete
• Puts
• Armerad puts
• Färg

Ytterväggar

Sist i broschyren finns instruktioner för ytterväggar under mark, återfyllning samt ytterväggar ovan mark.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge