LECA isoleringsblock arbetsanvisningar

LECA Isoleringsblock/Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två LECA murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken ”gjuts fast” till isoleringen på så sätt att isoleringen tränger in i blockens ytstruktur.

Bäst för strängmurning

LECA Isoblock lämpar sig bäst för strängmurning. Vid murningsarbetet används lämpligen en LECA Murbrukslåda för utläggning av murbruk i liggfogarna. Då undviks kontakt mellan inre och yttre fogsträng, vilket ger bättre U-värde, samtidigt som arbetet går mycket snabbare än med andra metoder.

Mura med fabriksblandat torrbruk

LECA Isoblock skall muras med bruk i kvalitetsgrupp B eller C enligt BKR 94. Exempel på murbruk i kvalitetsgrupp B är murcementbruk: M 100/600 (viktdelar), M 1:5 (volymdelar).

Välj fabriksblandat torrbruk. Detta är viktproportionerat och tillverkningskontrollerat. Torrbruket behöver bara blandas med vatten enligt anvisningen på säcken. Detta ger jämn kvalitet på bruket, blandning efter blandning. Med tillverkningskontrollerat torrbruk utnyttjas konstruktionen maximalt jämfört med platsblandat bruk.

I broschyren hittar du mer information om:

• Skiftgångar
• Förband
• Kapningar
• Fogar
• Armering
• Balkar
• Balkisolering
• Dilatationsfogar – rörelsefogar
• Tätning
• Installation och infästningar
• Utvändig och invändig isolering.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge