Leca Garage

När du har fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga ditt garage. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden ser ut och välj sedan lämplig grundläggning.

Om undergrunden är tjälfarlig måste du gräva ned till tjälfritt djup. Därefter återfyller man med packad makadam eller likvärdigt. Är du osäker på om marken är tjälfarlig eller ej kan kommunens byggnadskontor i regel upplysa om det.

Den här broschyren ger enkla arbetsbeskrivningar kring uppförandet av ditt garage:

• Grundläggning
• Väggar
• Ytskikt på väggarna
• Infästningar
• Tak och takanslutningar
• Öppningar för port, dörr och fönster.

Vidare hänvisar broschyren till andra informativa broschyrer och handböcker som kan ge mer ingående beskrivningar kring uppförande och tillvägagångssätt för byggandet av ditt garage med LECA-block.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge