LECA Bjälklagselement

Leca bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder som industri- och lantbruksbyggnader. De produceras i standardbredden 600 mm och i längder från 2380 mm till 7980 mm, med 100 mm längdsprång.

Bjälklagselementen har många goda egenskaper, de är:

• Ljudisolerande
• Fuktsäkra
• Utprovade
• Brandsäkra
• Lättmonterade
• Bra underlag
• Standardiserade

Två typer av bjälklagselement

Det finns två typer av bjälklagselement:

Typ 1 – Standard. Elementen består av ett skikt med armerad LECA-betong, och levereras i tjocklekarna 15 och 20 cm.

Typ 2– E (extra armering). Elementen består av ett skikt med armerad LECA-betong och levereras i tjockleken 25 cm. Denna typ har extra armering för att klara längre spännvidder än standardtypen.

I produktbeskrivningen finns också information och dimensioneringstabeller angående överhöjning, spännvidder, vikt, yta och färg, samt brandklass.

Projekteringsanvisningarna tar upp:

• Dimensionering
• Punktlaster
• Nedböjning
• Upplagslängd
• Ursparingar/avväxling
• Håltagning/slitsar
• Fogfyllning/kontinuitetsarmering
• Portätning/beläggning

Monteringsanvisningarna informerar om bl.a. arbetsplatsåtgärder, lagring och reparation av skador. På sidan 6 finns en dimensioneringstabell över dimensionerande last utöver egentyngd i kN/m².

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge

Stäng Meny