LECA balkar produktbeskrivning

I den här broschyren hittar du produktbeskrivning, bärförmåga och montering för LECA balkar.

LECA Lättklinkerbalkar består av armerad massiv LECA lättklinkerbetong. De används som bärande alt. överbryggande element över fönster- och dörröppningar.

Materialsammansättning – tillverkningsmetod

LECA lättklinkerbetong till balkarna består av LECA lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14 mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering. Vi hänvisar till broschyren för lista över vilka mått och vikter som lagerförs.

Bärförmåga

I broschyren har vi har valt att redovisa lastförmågan i kN/m som funktion av nedböjningen. Främsta anledningen till detta är att användaren skall kunna bedöma om balkens nedböjning vid aktuell last kan påverka dörrar, fönster, portar och dess funktion. OBS! Muröppning ≤ balklängd – 50 cm.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge