Checklista/Register för Souterräng/ Källarväggar

1. Klack på platta

Mothåll för jordtryck samt vindtryck. Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid.14 figur 3.3. Mer generella principsektioner finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 6 och LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 3.

2. Glidskikt

Vi rekommenderar att man avskiljer murverk från sula, kantförstyvad platta odyl med ett glidskikt. Det är främst för att utjämna temperatur och fuktrörelser, samt åtskilja olika styvheter i vägg och platta. Konstruktören avgör när vägg och platta eventuellt skall samverka. Se LECA murverk projekterings och konstruktionsanvisningar sid. 14 figur 3.3. Mer generella principsektioner finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 6 och LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 3.

3. Armeringsmängd

Se broschyren LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 4-5 samt LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid. 51-55 (Beräkningsprogram Skanska Software’s Murdim+).

4. Armering i första skiftet

Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid. 14 figur 3.3. Mer generella principsektioner finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 8 och LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 6.

5. Armering i sista skiftet

Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid. 14 figur 3.3. Mer generella principsektioner finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 8 och LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 6.

6. Armering under öppningar

Se broschyren LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 5 regel 1, 2, 3 samt LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningarsid:34, regel 4,5,6 samt sid. 35, 5:52.

7. Armering ovanför öppningar

Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid.17

8. Armering av hörn

Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid. 35. Finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 8 och 9 samt LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 7.

9. Skarvning av armering

Omlottskarvning 500 mm. Se LECA murverk projekterings- och konstruktionsanvisningar sid.12 punkt 2.71. Finns även i broschyrerna LECA murverk arbetsanvisning sid. 9 samt LECA murverk källarytterväggar dimensioneringsanvisning sid. 7.

10. B-bruk

B-bruk som murbruk förutsätts när man har armerade murverk.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge