Avlopps-anläggningar

Ska du anlägga enskilt avlopp finns det ett antal alternativ att välja mellan. Viktigt att tänka på är att det alltid är miljö- och hälsokontoret i din kommun som avgör vilka tekniker som är tillåtna. Det är också hos miljö- och hälsokontoret som du måste ansöka om tillstånd före arbetet påbörjas. Viktigt att tänka på är också att slamavskiljning med en trekammarbrunn inte är tillräckligt för att din avloppsanläggning ska godkännas. Enligt lag behövs ytterligare rening efter slamavskiljaren, som tex markinfiltration eller minireningsverk. I broschyren hittar du information om den nya generationens trekammarbrunnar i stålfiberbetong.

Tranåsbrunnen – trekammarbrunn för ett hushåll

Tranåsbrunnens trekammarbrunn i betong har en volym på 2 kbm. Den är avsedd för BDT + KL-vatten från ett hushåll på max 5 personer.

Stora Tranåsbrunnen – trekammarbrunn för två hushåll

En 3-kammarbrunn med en volym på 4 kbm och avsedd för BDT + KL-vatten från två hushåll på max 10 personer. Trekammarbrunnen utgörs av två seriekopplade behållare tillverkade av stålfiberbetong. Den första behållaren (tank nr 1) består av en enda kammare och den efterföljande behållaren (tank nr 2) har tre kammare.

Andra alternativ

I broschyren hittar du också information om andra alternativ som:

• ALFA slamavskiljare typ BAGA. En fogtät gravitationsavskiljare av betong och avsedd för hushållsspillvatten BDT + KL (bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten) och är effektivare än en konventionell “trekammarbrunn”.
• Pipelife Septic Family 2000. Ett komplett paket bestående av slamavskiljare, fördelningsbrunn och en sats med rör och rördelar till infiltrationsbädd.
• Ifö Trapper 2000. Ett komplett avloppssystem med slamavskiljare, fördelningsbrunn och spridningsrör.

Rening efter slamavskiljning

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge