Alba Kryprumsgrund

Med ALBA grundbalkar av LECA lättklinkerbetong kan du skapa förutsättningar för ett fribärande bjälklag över en kryprumsgrund/torpargrund. Det spelar ingen roll om krypgrunden är ventilerad eller oventilerad. Lättklinkerbetongens goda värmeisoleringsförmåga betyder ändå att du kan reducera grundläggningsdjupet, jämfört med andra system. I broschyren hittar du produktbeskrivningar, projekteringsanvisningar samt monteringsanvisningar.

Anpassade grundbalkar

Grundbalkarna kan anpassas i färdiga längder så att ett minimum av arbetsplatsinsatser behövs. ALBA kryprumsgrund ger ett snabbt och torrt montage och är en god ekonomisk lösning. ALBA-grunden är lämplig att komplettera med LECA bjälklagselement.

Grundbalkarna består av LECA lättklinkerbetong med densiteten 700 kg/m3, utvändig synlig del av balkar består av lättklinkerbetong med en densitet på 1700 kg/m3.

Några av fördelarna med ALBA grundbalk är att de:
• har en färdig utvändig yta av finkornig lättklinkerbetong.
• reducerar grundläggningsdjupet tack vare lättklinkerbetongens värmeisolerande egenskaper.
• och att grundbalkens fasadsida är vindtät.

I broschyren hittar du instruktioner för grundläggningen enligt ALBA-modellen som indelas i följande delarbeten:
• Profilutsättning.
• Schaktning och avjämning.
• Dränering.
• Monteringsförberedelser.
• Montering.
• Återfyllning.
• Sockelbehandling.

Verkan av höga och låga temperaturer

ALBA grundbalk klarar kraven för brandklass REI 90 och är även frostbeständig.

Makadam – för en torrare miljö

Minst 200 mm singel/makadam packas noggrant och materialet avjämnas i rätt höjd. Vid uteluftsventilerade kryprum kan man i de flesta fall klara av fuktpåverkan från marken genom att lägga ut åldersbeständig plastfolie på 0,2 mm. Plastfolien skall omlottskarvas och fixeras med sand eller stenar och lågpunkter skall punkteras. Folien skall sluta 200 mm från insidan av grundbalken. Vid träbjälklag med mycket låga U-värden räcker inte alltid plastfolien till för att skydda träet från hög RF i kryputrymmet. En åtgärd som reducerar risken högst väsentligt för mögelangrepp är att isolera marken i kryputrymmet med LECA lättklinker. Samråda alltid med fuktteknisk expert.

OBS! Dimensionering av grundbalken utförs av vår konstruktör. För dimensionering behövs uppgifter om aktuella linjelaster och eventuella punktlaster.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge