Broschyrer

Här finner du broschyrer för gratis nedladdning, i vilka det går att läsa om företaget och dess verksamhet, samt varusortiment i sig. Med hjälp av dessa broschyrer kan du få inspiration till byggprojekt, lära dig med om Lecans positiva egenskaper, samt hitta utförlig info om allt från putsningsteknik till avloppsanläggningar och murverk.

I flera av broschyrerna finner du även teknisk och statistisk data av olika, vilket innebär att det kan vara bra att spara ned en broschyr i samband med köp, och sedan behålla denna som referensverk för framtida bruk.

Vi försöker hela tiden hålla innehållet i broschyrerna aktuellt, och uppdaterar och lägger till nya foldrar allt eftersom.

Läs mer om oss i vår företagspresentation.